Pandemipanik.
I väntan på flockimmuniteten
går vi – flocken
med 2 meters avstånd
och blänger på varann.