Ingenting är omöjligt, det tar bara lite tid…

Steg för steg går du, i dansen, i processen, i det mödosamma arbetet vidare med att skapa.

Mästerverket.