Problemet med såna här bilder är väl att man direkt börjar fundera på hur många skyddslinor de bär. Eller hur långt det är ned till skyddsnätet.

K