I fullmånen
ser jag Livet
pulsera av ljus…
Lys för mig gubbe –
visa mig vägen till Rom!

I ögonblicket, fullmånenatten 110813…
Kristofer