Vill vara
i tystnad

På isen
två kroppar
lyssnande
den inre musiken
sjunger i takt med isens sång
en tango på isen
en man och en kvinna
dansar på blankisen
det dånar
det sjunger
de andas
tillsammans
i solen på isen